На училище – заедно или не?

Когато за първи път се сблъсках с твърдението, че е препоръчително  близнаците да ходят на училище в отделни класове се изумих.  Вътрешно възроптах, отнесох се явно пренебрежеие към специалистите, които предлагаха това и съвсем директно се успокоих – ” Да, ама те не са отглеждали близнаци – какво ли знаят за тях!”   Тогава моите деца – момиче и момче бяха бебета и всичко ми изглеждаше доста по-просто – били са заедно в мен, после в количката, после ще си играят заедно и съвсем логично ще ходят в една и съща група в детската градина и в един и същи клас в училище.  Обаче децата растат 🙂 . И се променят. Иднивидуалноста им се проявява все повече.  Започнах да разбирам, че не е баш така и  предложението за различни групи в детската и отделни класове в училище е съвсем обосновано.  Обърнах се към възпитателките, лелките и директорката в  детската  градина очи в очи, като ги помолих да изкажат тяхното мнение.  То беше еднакво: ” За първи път чуваме за това и според нас изобщо не е правилно “;  “Господ ги е събрал, а ти ще ги разделяш”.   Тогава ни предстоеше лятна ваканция и отложих разсъжденията за есента. И именно през онова лято се натъкнах на Цветина – логопед в  детска градина в Атина, Гърция . След рутинните любезности тя директно ме попита – “Децата ти заедно или поотделно са в детската?”.  Реакцията ми беше мигновена:  “Разкажи, моля за практиките при вас.”  Ето нейните думи за инструкциите, които гръцкото министерство на образованието спуска към възпитателките в  техните детските градини (очевидно българското не си е направило подобен труд) :
” Когато близнаци постъпят в учебно заведение, в началото се записват в една и съща група/клас.  Поведението им се наблюдава за известно време и в случай, че се забележи как единия близнак заема лидерска позиция, а другия неотлъчно го следва, съгласява и пр. с него  в учебни и не учебни дейности се организира среща с родителите.  На срещата задължително присъстват учителя, детски  психолог и детски логопед.  Те разясняват евентуалните  рискове от загуба на индивидуалността на детето  в сянката на брат/сестра си,  препоръчват се варианти за преместване в друга група/клас и решението се взима от всички.”