10 причини близнаци да (не)посещават заедно учебни заведения

10 причини близнаци да посещават заедно учебни заведения:

1. Получават еднакво обучение.

Да промениш изцяло средата на едно дете винаги крие рискове. Още от зачеването близнаците за заедно и раздялата им в нова среда би могла да доведе до ревност, конкуренция и емоционален срив.  Когато са заедно, те получават еднакво обучение, преминават заедно през новостите в живота им и учат едни и същи неща по едно и също време.

 

2. Това е единствения вариант.

В случаите, когато училището предлага само един клас за съответната възраст родителите нямат много избор.  При изявен превес на едното дете над другото се търсят варианти според конкретната ситуация.

3. Така е най-удобно за семейството.

Когато в семейството има две или повече деца,  удобството на родителите е един от най-важните фактори за спокойното им отглеждане.   Ангажиментите  свързани с  водене на училище, тренировки и празнични събития при всички случаи са по-малко, когато децата се обучават заедно.

4. Единият  близнак се нуждае от другия.

Връзката между близнаците понякога е доста сложна.  От една страна всяко дете е отделен индивид с негови собствени  нужди, от друга те са тясно свързани още от утробата. И където единия е силен, другия може да е слаб. И в различни ситуации всеки може да зависи до някаква степен от брат/сестра си. Особено в крехка възраст.  В този случай, родителите би  трябвало  да се доверят на инстинктите си и да преценят дали евентуално разделяне на децата им няма да повлияе негативно върху емоционалното им състояние.

5. Няма изявена и натрапчива конкуренция между тях.

Още от малки близнаците са сравнявани както  помежду си така и  от възрастните. В резултат при някои семейства конкуренцията между близнаците е изключителни силна.  Когато обаче подобна конкуренция отсъства (това най-често се случва при момиче/момче) съревнованието в ежедневието е далеч по-малко.   И в тези случаи споделянето на една и съща група/класна стая може да е по-добре от разделянето им.

6. Не се разсейват един друг.

Когато децата успяват да се занимават самостоятелно в присъствието на другия споделянето на една и съща класна стая /група е идеалния вариант.

7. Специалната връзка между тях ги кара да се чувстват  по-комфортно заедно.

Родителите най-добре познават децата си и когато виждат. че емоционалната връзка между близнаците ги кара да се чувстват по-комфортно  не би следвало да ги разделят в училище/групата.

8. Повече възможност за родителите да участват в обучението им.

Според направени проучвания когато родителите участват дейно в обучението на децата си, резултатите им са доста по-добри.  С близнаци на училище родителите трябва да се съсредоточат върху поне път и половина повече учебни занятия  (учебниците може да са едни и същи за децата на еднаква възраст, но подходите са различни). И в тези случаи е трудно да се прецени  върху кой предмет да се съсредоточат, нали?

9. Децата възприемат учебния материал добре от едни и същи учители.

Когато учителите успешно преподават материала в клас и той се възприема еднакво добре и от двете деца, разделянето на близнаците би могло по-скоро да е проблемно, вместо удачно.

10. Извънредни обстоятелства – местене, нов член в семейството, развод…

Според някои психолози появата на нов член в семейството, местене в нов град или държава, развод или разделение понякога е по-стресиращо дори и от  безвъзвратна загуба на близък.  Ако семейството е в подобна ситуация, разделянето на децата в училище/детска градина би могло да доведе до емоционални проблеми.

 

10 причини да не бъдат заедно в учебни заведения

1. Конкуренцията между близнаците е голяма

Поради постоянното им сравняване (волно или неволно) при някои двойки близнаци конкуренцията достига нетърпими размери. Поведението на децата се отразява и на околните и съответно  споделяне на една  класна стая е възможност за повече  битки и изяви. И в някои случаи усвояването на учебния материал изостава  за сметка на опитите за привличане на внимание. Подобна ситуация би могла да е пречка за самостоятелното развитие на децата.

 

2. Близнаците се чувстват независими един от друг

Когато при близнаци се наблюдава самостоятелно израстване на всяко едно дете, те сами показват емоционалната си нужда от посещение на различни класове/групи в учебните заведения.

3. Единия близнак доминира над другия.

В този случай съществува вероятност  “по-слабия” близнак да израсне в сянката на “по-силния” и да загуби собствената си идентичност.

4. Съществува разлика в способностите за възприемане на учебния материал, която предизвиква сравнение между близнаците.

Когато децата не възприемат или не усвояват в еднакви темпове учебния материал са прекалено различни и отличаващи се в действията си  има риск от  излишно сравняване. В този случаи просто е по-добре за тях да бъдат в отделни класове.

5. Разсейват се, когато са заедно.

Когато едното дете  се разсейва от присъствието на другото, идеята да бъдат в една и съща класна стая няма да доведе до положителни учебни резултати .

6. Интересуват единствено от брат/сестра си.

Когато липсват опити за социализиране и вписване в училищната обстановка и е налице единствено само комуникация между близнаците е наложително да посещават различни класове в училище/детска градина.

7. Двойното присъствие в клас разсейва останалите.

Близнаците винаги предизвикват интерес.  Когато този интерес към тях излезе от граници учителите сами ще ги изпратят в отделни класове.

8. Близнаците не могат да се различат.

Това се отнася за еднояйчните близнаци.  Когато си приличат дотолкова че не могат да бъдат различени един от друг, това в повечето случаи предизвиква объркване, разсейване и съответно по-малко време за преподаване и усвояване на учебния материал.

9. Самите близнаци настояват да бъдат в различни класове.

Този факт сам по себе си сочи че децата не се чувстват добре заедно. Разбира се най-напред родителите следва да потърсят причина за това и след обстойни разговори с малките да вземат решение.

10. Налице е препоръка за разделяне на близнаците от страна на учители/психолози/специалисти в обучението

Факт е че отстрани нещата изглеждат различно. И в някои случаи родителите нямат трезва преценка за конкретна ситуация.  Тогава би трябвало да се вслушат в съвети на хора отстрани,  на които, разбира се,  имат доверие.
Превод  (свободен и през личната ми преценка) от
Multiples.about.com
Още по темата / на английски/:
Should You Separate Twins in School